"Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada,
ale na tym, że potrafi się podnosić"

Konfucjusz

1. Terapia uzależnienia od alkoholu

Pomoc terapeuty jest niezbędna wówczas, gdy alkohol bądź inna substancja psychoaktywna stanowi jedyny i najskuteczniejszy sposób radzenia sobie z emocjami, umożliwia rozładowanie napięcia, a także staje się środkiem na odwagę przed stresującym wydarzeniem oraz służy do eliminowania poczucia przygnębienia i smutku. Jeżeli zdają sobie Państwo sprawę, że nadużywanie przez Państwa alkoholu generuje liczne problemy w codziennym życiu, warto poszukać skutecznej i profesjonalnej pomocy.

Zainteresowanych podjęciem terapii indywidualnej zapraszamy na konsultację wstępną w Pracowni Psychologicznej „SELF”(Słupsk, ul. Kołłątaja 15), celem poznania obszaru problematycznego oraz omówienia indywidualnych warunków leczenia.


2. Terapia współuzależnienia

 Jeżeli ktoś z członków rodziny pije w sposób chorobliwy, to cała rodzina doznaje szkody. Osoby dotknięte negatywnymi skutkami picia uzależnionego członka rodziny określa się mianem współuzależnionych. Terapeuta pomoże Państwu w stopniowym uwalnianiu się od myślenia i stałego zajmowania się życiem i obowiązkami osoby uzależnionej. Terapia współuzależnienia pozwala zrozumieć i opanować przykre emocje, które towarzyszą życiu z osobą uzależnioną. Uczestnictwo w terapii niesie ze sobą wiele korzyści – będą mogli Państwo wreszcie skupić się na swoim życiu „tu i teraz”, aby podnieść jego jakość, zobaczyć co można zmienić, a czego nie. Pomoc terapeuty pozwoli w odzyskaniu spokoju i pogody ducha, w umiejętności podejmowania ważnych decyzji. Niewątpliwie po terapii uwolnią się Państwo od poczucia winy oraz odpowiedzialności za problemy innych osób.


Współuzależnienie obejmuje następujące objawy:
  1. uporczywa koncentracja myśli i działań zorientowanych na alkoholika i jego picie
  2. poczucie konieczności kontrolowania jego postępowania i próby ochraniania go przed konsekwencjami picia
  3. zaburzenia życia uczuciowego w postaci gwałtownych zmian nastroju (huśtawka emocjonalna)
  4. lęk przed odrzuceniem i negowanie własnej wartości
  5. zaburzenia psychosomatyczne i nerwice (np. bóle głowy, mięśni, serca, żołądka) prowokują do sięgania po środki przeciwbólowe i nasenne, co może także doprowadzić do uzależnienia
Poza terapią indywidualną możliwe jest utworzenie grupy wsparcia dla osób współuzaleznionych .

3. Terapia dorosłych dzieci alkoholików – DDA

Skierowana dla osób pochodzących z rodzin alkoholowych, które w swoim dorosłym życiu doświadczają różnorodnych i złożonych problemów związanych z ich funkcjonowaniem emocjonalnym, kontaktami interpersonalnymi, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Terapia jest przeznaczona dla osób, które  osądzają siebie w sposób bezlitosny, nie potrafią cieszyć się z życia oraz traktują siebie bardzo poważnie. To także forma pomocy w sytuacji braku umiejętności wchodzenia w bliskie relacje z innymi osobami, trudności z okazywaniem emocji i uczuć. Terapia ma na celu pomoc w rozstaniu się z bagażem trudnego dzieciństwa.

Do głównych cech DDA można zaliczyć:

  1. poczucie winy i wstydu
  2. lęk przed uczuciami
  3. lęk przed sytuacjami konfliktowymi
  4. trudności przeżywane w związkach intymnych
  5. niemożność odprężenia

4. Grupa psychoedukacyjna.

Zapraszam również rodziców zaniepokojonych zachowaniem dziecka, które może być spowodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze, alkohol w celu uzyskania pomocy. Istnieje możliwość utworzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodziców borykających się z problemem uzależnienia u swojego dziecka w celu zdobycia wiedzy oraz wsparcia od osób znajdujących się w podobnym położeniu.Cennik

konsultacja indywidualna 50 min. - 80 zł